Nasz zespół

Magdalena Stróżyk

Właścicielka firmy ProContact, koordynatorka licznych projektów unijnych, tłumacz symultaniczny i nauczyciel języka niemieckiego oraz polskiego jako obcego. Dwukrotna stypendystka DAAD (Essen i Lipsk). Absolwentka Instytutu Filologii Germańskiej we Wrocławiu.

Grzegorz Stróżyk

Współpracuje z firmą ProContact od 2010 roku jako wsparcie organizacyjne projektów szkoleniowych, sprawuje pieczę nad harmonogramami i rozliczaniem projektów. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, certyfikowany project manager IPMA.

Maria Małgorzata Wieruszewska

Współpracuje z firmą od 2015 roku jako doradca metodyczny i trener wewnętrzny. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego (Filologia Angielska). Nauczyciel języka angielskiego z wieloletnim stażem, wieloletni doradca metodyczny w Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Wrocławskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

dr Krzysztof Wróblewski

Współpracuje z firmą od 2017 jako lektor języka angielskiego, a obecnie również jako koordynator zespołu anglistów. Tłumacz i lektor języka angielskiego biznesowego oraz lektor języka polskiego jako obcego. Od 1998 Wykładowca akademicki ze stopniem naukowym doktora.

Agnieszka Bochnia

Współpracuje z firmą od 2016 jako lektor języka niemieckiego, a obecnie również jako koordynator zespołu germanistów. Trener językowy z wykształceniem psychologicznym uzyskanym na niemieckiej uczelni ze znajomością języka niemieckiego na poziomie native speaker. Pracuje również jako tłumacz specjalistyczny z zakresu psychologii, socjologii, medycyny, architektury i sztuki, m.in. na zlecenie, Willy Brandt Zentrum we Wrocławiu oraz Olgahospital w Stuttgarcie.

dr Hubert Kastelik

Współpracuje z ProContact od 2017 roku jako lektor języka hiszpańskiego. Lektor języka hiszpańskiego specjalistycznego z 10-letnim doświadczeniem w szkołach prywatnych i publicznych. Prowadzi zajęcia z języka hiszpańskiego prawniczego i medycznego. Studia magisterskie i doktoranckie na uniwersytetach w Polsce i w Hiszpanii (Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Autonomiczny w Barcelonie i Uniwersytet Katolicki San Antonio w Murcji).

 

Ponadto ProContact w zależności od realizowanych projektów współpracuje z szerokim gronem wysoko wykwalifikowanych anglistów, germanistów i iberystów.