Współpraca z nami

dotacje, współpraca

Aby możliwe było pozyskanie dotacji na szkolenia, niezbędne jest złożenie wniosku u tzw. Operatora systemu. Operatorem są najczęściej różnego rodzaju agencje rozwoju regionalnego.

Poniżej przedstawiamy krótki opis procesu, który ma zastosowanie dla większości województw.

 

KROK 1

Wspólnie z Klientem omawiamy potrzeby i możliwości szkoleniowe.

KROK 2

Po ustaleniu zakresu szkoleń wspieramy Klienta w przygotowaniu dokumentów i wykonaniu innych działań wymaganych przy otrzymaniu dotacji. Klient składa wniosek o dofinansowanie do Operatora.

KROK 3

Operator weryfikuje dokumenty zgłoszeniowe i w przeciągu 14-30 dni zaprasza Klienta na podpisanie umowy o dofinansowanie. Następnie Klient i jego pracownicy biorą udział w szkoleniach.

KROK 4

Po zakończeniu każdego pojedynczego szkolenia wystawiamy Klientowi fakturę i po jej opłaceniu pomagamy w rozliczeniu dotacji.

KROK 5

Po 10-14 dniach od złożenia dokumentów rozliczeniowych Klient otrzymuje zwrot wydatków w ramach dotacji.

 

Kroki 4-5 są powtarzane, aż do momentu realizacji całego projektu.

Dotacja jest neutralna podatkowo i nie stanowi przychodu Klienta.

 

SYSTEM BONOWY

W województwie małopolskim i lubuskim Operatorzy stosują tzw. system bonowy. Sprowadza się on do tego, że wynagrodzenie naszej firmy jest częściowo wypłacane przez Operatora (z punktu widzenia Klienta krok 4 jest częściowo pomijany).