Dotacje na szkolenia

dotacje, szkolenia, współpraca

Aktualnie do około 2023 roku polscy przedsiębiorcy z sektora MŚP niemal ze wszystkich województw mają możliwość pozyskiwania dofinansowania na szkolenie swojej kadry w ramach tzw. Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF). Środki te mogą zostać przeznaczone na szkolenia dostępne w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) świadczone przez podmioty tam akredytowane.

 

Firma ProContact jest nie tylko jednostką akredytowaną w BUR, ale także wspiera swoich Klientów w pozyskiwaniu dofinansowania na nasze szkolenia dla w kilku województwach. Dzięki współpracy z nami nasi Klienci mogą zminimalizować nakład pracy związany z procesem dotacyjnym na każdym etapie (wnioskowanie, realizacja, rozliczenie).

 

Na bieżąco śledzimy zmiany w regulaminach naborów, dokumentach oraz wymaganych kryteriach we wszystkich województwach i wybieramy optymalne rozwiązania dla naszych Klientów.

 

DOLNOŚLĄSKIE

Dofinansowanie do 25 000 zł.

 

MAŁOPOLSKIE

Dofinansowanie do ponad 100 000 zł.

 

ZACHODNIOPOMORSKIE

Dofinansowanie nawet do 400 000 zł.

 

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Dofinansowanie do 70 000 zł.

 

LUBUSKIE

Dofinansowanie do ponad 30 000 zł.

 

OPOLSKIE

Dofinansowanie do 48 000 zł.