Nasi główni Klienci

horeca, szkolenia, współpraca

Dofinansowanie na szkolenia z Bazy Usług Rozwojowych przeznaczone jest dla firm z sektora MŚP.

CO TO JEST MŚP?

Sektor ten obejmuje mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, czyli firmy zatrudniające 249 osób (mikro – do 9, małe – do 49, średnie – do 249),

JAKIE BRANŻE SĄ GŁÓWNYM OBSZAREM NASZEJ DZIAŁALNOŚCI?

Firma ProContact ze względu na swoje doświadczenie koncertuje się na kilku branżach związanych z hotelarstwem, gastronomią czy obiektami Beauty&SPA. Nasi klienci to także różnego typu centra rekreacyjne i fitness.
Dzięki naszym szkoleniom firmy związane z szeroko pojętą gościnnością oraz rekreacją mogą podwyższać kompetencje swoich pracowników, a tym samym przyczyniać się do jeszcze lepszej jakości swoich usług.

JAKIE FORMY PRAWNE?

Dopuszczalne są różne formy prawne, w tym: osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, spółki osobowe (spółka cywilna, jawna), spółki prawa handlowego (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa, spółka akcyjna), a także fundacje i stowarzyszenia, o ile prowadzą działalność gospodarczą.

JAKIE FORMY ZATRUDNIENIA PERSONELU?

Dopuszczalne są różne formy zatrudnienia pracowników delegowanych na szkolenia: samozatrudnienie, umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, osoby współpracujące. Dofinansowanie jest przyznawane również samym właścicielom firm czy wspólnikom.