Projekty rekomendowane do dofinansowania i zrealizowane

Firma ProContact posiada doświadczenie w sporządzaniu wniosków o dofinansowanie projektów szkoleniowych w ramach budżetu Unii Europejskiej na lata 2007-2013. Spośród sześciu stworzonych projektów POKL wszystkie zostały rekomendowane do dofinansowania.

Firma ProContact samodzielnie zrealizowała dwa projekty w ramach Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich (Szczegóły). Dzięki tym projektom niemal 50 osób z gminy Jelcz-Laskowice otrzymało możliwość wzięcia udziału w darmowych lekcjach języka angielskiego i niemieckiego oraz doradztwie w zakresie lifelong learning.

Kolejne dwa projekty na większą skalę powstały we współpracy z renomowaną szkołą językową Germanica. Na zlecenie tej szkoły stworzyliśmy dwa projekty szkoleniowe dla nauczycieli w ramach Działania 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty (Szczegóły). W rezultacie ponad 400 nauczycieli z całego województwa dolnośląskiego, głównie z terenów wiejskich, wzięło udział w bogatym programie szkoleniowym. Zarówno kursy językowe, zajęcia metodyczne jak i warsztaty na temat przedsiębiorczości oraz współpracy międzynarodowej szkół cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Oba projekty zostały bardzo wysoko ocenione przez ich uczestników oraz kontrolerów z Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego.

Szczegółowy opis projektów

Działanie 9.5 i 6.3

Projekty zrealizowane

2012 – Projekt POKL Priorytet IX, Działanie 9.5. pt. „Gmina Jelcz-Laskowice: Chcemy się uczyć języków” (szkolenie językowe i doradztwo nt. korzyści z lifelong learning , wartość projektu – 41 500 zł, 20 uczestników)

2010 – Projekt POKL Priorytet IX, Działanie 9.5. pt. „Chwałowice: edukacja w naszej wsi!” (szkolenie językowe i doradztwo nt. korzyści z lifelong learning , wartość projektu – 50 000 zł, 25 uczestników)

Projekty rekomendowane do dofinansowania, ale niezrealizowane z powodu wyczerpania puli środków w konkursie

2010 – Projekt POKL Priorytet IX, Działanie 9.5. pt. „Rościsławice: edukacja w naszej wsi!” (szkolenie językowe i doradztwo nt. korzyści z lifelong learning , wartość projektu – 50 000 zł, 25 uczestników)

2009 – Projekt POKL Priorytet VI, Działanie 6.3. pt. „Rościsławice: czas na języki i rozwój zawodowy” (szkolenie językowe i szkolenia o tematyce związanej z rynkiem pracy, wartość projektu – 50 000 zł, 25 uczestników, projekt otrzymał w rankingu DWUP ocenę 92 pkt./100 pkt.)

Działanie 9.4 - Szkolenia dla nauczycieli

Projekty stworzone dla Szkoły Językowej Germanica

2012 – Projekt POKL Priorytet IX, Działanie 9.4. pt. „Nowe perspektywy zawodowe dla nauczycieli wiejskich” (szkolenia językowe i metodyczne, szkolenia ze współpracy międzynarodowej, wartość projektu – 402 000 zł, 192 uczestników, autorstwo i audyt projektu: Magdalena Stróżyk)

2011 – Projekt POKL Priorytet IX, Działanie 9.4. pt. „Nowe szanse w szkolnictwie dla nauczycieli wiejskich i zawodowych” (szkolenia językowe i metodyczne, szkolenia ze współpracy międzynarodowej i przedsiębiorczości, wartość projektu – 730 000 zł, 210 uczestników, autorstwo i koordynacja projektu: Magdalena Stróżyk)