Referencje od podmiotów współpracujących i uczestników

Aby potwierdzić jakość świadczonych usług w zakresie projektów unijnych, zamieszczamy referencje od podmiotów współpracujących oraz uczestników dotychczasowych projektów.

Leszek Chmura
Właściciel SJO Germanica

Pani Magdalena Stróżyk współpracuje ze Szkołą Językową Germanica w zakresie tworzenia projektów szkoleniowych dofinansowanych ze środków unijnych od roku 2010. Nasza współpraca obejmuje tworzenie koncepcji projektu szkoleniowego, wniosku o dofinansowanie, prowadzenia negocjacji z Urzędem Marszałkowskim przed podpisaniem umowy, a także późniejszej realizacji projektu. Wspólnie zrealizowaliśmy dwa duże projekty szkoleniowe dla nauczycieli z Dolnego Śląska w ramach Działania 9.4. Pani Magdalena stworzyła koncepcje obu projektów, napisała również wnioski o dofinansowanie. Przy realizacji pierwszego projektu pracowała na stanowisku koordynatora projektu, w przypadku drugiego przeprowadziła audyt wewnętrzny w trakcie trwania projektu.
Współpraca z panią Magdaleną Stróżyk przebiega bardzo profesjonalnie. Jest to osoba skoncentrowana na dążeniu do założonego celu, pełna zapału do pracy i kreatywna. Dodatkowo pani Magdalena przykłada dużą wagę do poprawności dokumentów wymaganych przy realizacji projektów dofinansowanych ze środków unijnych, dzięki czemu kontrole ze strony Urzędu Marszałkowskiego przebiegają bezproblemowo i kończą się pozytywną oceną. Gorąco polecam współpracę z panią Magdaleną Stróżyk w zakresie pozyskiwania środków na realizację projektów szkoleniowych.

Jadwiga Mitek
Dyrektor Zespołu Szkół w Jelczu-Laskowicach, uczestniczka projektu POKL

W 2013 roku uczestniczyłam w kursie języka angielskiego organizowanym przez firmę ProContact w ramach projektu unijnego.
Terminy prowadzonych zajęć zostały ustalone po konsultacji z uczestnikami kursu. To ważne, ponieważ większość grupy stanowiły osoby czynne zawodowo, a spotykaliśmy się dwa razy w tygodniu.
Szkolenie prowadziła Pani Karolina Jągowska, która do wszystkich zajęć była doskonale przygotowana. Oprócz podręcznika i jego obudowy metodycznej, wykorzystywała dodatkowo przygotowane przez siebie pomoce dydaktyczne. Życzliwość i stosowane przez panią Jągowską metody aktywizowały nas do intensywnej pracy, co zaowocowało dobrze zdanym egzaminem końcowym.

Jadwiga Frąckowiak
Uczestniczka projektu POKL

Pani Karolina Jągowska prowadząca lekcje języka angielskiego jest znakomitym nauczycielem. Potrafi przekazać materiał swoim słuchaczom. Zajęcia prowadziła bardzo ciekawie, zachęcając swoich uczniów do czynnego udziału w lekcjach.

Marta Bąk
Uczestniczka projektu POKL

Firma ProContact Magdalena Stróżyk przeprowadziła szkolenie w ramach projektu "Gmina Jelcz-Laskowice: Chcemy się uczyć języków" od marca do czerwca 2013 roku. Szkolenie, w którym brałam udział zaspokoiło moje potrzeby związane z nauką języka angielskiego. Szkolenie było odpowiednio od początku do końca zorganizowane, we wcześniej zaplanowanym i uzgodnionym terminie. Muszę podkreślić, iż zajęcia przeprowadzone przez pana Tomasza Budkowskiego były bardzo dobrze dostosowane do poziomu i wiedzy każdego z uczestnika. Lekcje odznaczały się odpowiednim przygotowaniem oraz zaangażowaniem nauczyciela. Jestem wdzięczna firmie ProContact za zorganizowanie szkoleń w moim mieście oraz liczę na dalszą współpracę.

Aleksandra Nowak
Uczestniczka projektu POKL

Moje zajęcia prowadził p. Tomasz Budkowski, zajęcia były bardzo ciekawe, dowiedziałam się na nich dużo różnych interesujących informacji na temat języka angielskiego. Termin zajęć był dostosowany do słuchaczy, nie mieliśmy żadnych problemów, aby dotrzeć na zajęcia. Tematy poruszane na zajęciach dotyczyły gramatyki jak również słownictwa. Duży nacisk kładziony był na rozmowę, dlatego dzięki tym zajęciom można nauczyć się mówić w języku angielskim. Zajęcia były różnorodne i dostosowane do naszych potrzeb.

Wojciech Ostrowski
Uczestnik projektu POKL

Pani Karolina Jągowska super nauczyciel, przez te parę miesięcy zaliczyłem niesamowity postęp. Dużo lepszy i przyjemniejszy system nauczania niż w innych szkołach językowych w mojej gminie.

Anna Serafin-Gołębiowska
Uczestniczka projektu POKL

W 2013 roku, od marca do czerwca uczestniczyłam w szkoleniu z języka angielskiego prowadzonym przez firmę ProContact Magdalena Stróżyk w ramach projektu „Gmina Jelcz-Laskowice: Chcemy się uczyć języków”, POKL.09.05.00-02-244/12, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich w Jelczu-Laskowicach.
Szkolenie odbyło się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jelczu-Laskowicach. Kurs był bardzo dobrze zorganizowany, uczestnicy szkolenia zostali podzieleni według kompetencji językowych, sala lekcyjna była wyposażona w tablicę multimedialną, kamerę, laptop. Kursanci otrzymali podręczniki, ćwiczenia, słowniki i inne pomoce. W mojej grupie zajęcia prowadziła pani Karolina Jągowska, nauczycielka z pasją, świetnie przygotowana merytorycznie i metodycznie. Na zajęciach wykorzystywaliśmy pomoce dydaktyczne, w jakie wyposażona była sala lekcyjna. Lektorka przygotowywała również swoje pomoce: fiszki, zdjęcia i obrazki, które opisywaliśmy, scenariusze różnych sytuacji, w których uczyliśmy się reagować używając języka angielskiego. Stosowała zróżnicowane metody nauczania. Zawsze była przygotowana merytorycznie i metodycznie do prowadzenia zajęć lekcyjnych. Na zajęciach panowała atmosfera intensywnej pracy, życzliwości i głębokiego zainteresowania przerabianym tematem, co w rezultacie za skutkowało pozytywnym wynikiem testu końcowego.
Jestem zadowolona z ukończenia szkolenia z języka angielskiego. W związku z tym polecam, osobom zainteresowanym nauką języka angielskiego, szkolenia organizowane przez firmę ProContact.

Stanisław Wiewiór
Uczestnik projektu POKL

Byłem uczestnikiem szkolenia z języka angielskiego na poziomie A1. Szkolenie prowadzone było od marca do czerwca 2013r. przez lektora p. Karolinę Jągowską. Prowadzenie zajęć, kontakt z lektorem, a przede wszystkim sposób przekazywania tematów były moim zdaniem jasne i zrozumiałe. Cenne okazywały się również udzielane przez p. Karolinę wskazówki dotyczące korzystania z dostarczonych przez organizatora materiałów szkoleniowych. Wszystko to moim zdaniem to "najwyższa półka" p. Karoliny w swojej profesji. Organizacja zajęć tj. dni i godziny były również bardzo dobrze dopasowane. TAK TRZYMAĆ. Jestem zadowolony, że uczestniczyłem i ukończyłem to szkolenie językowe.