Opinie naszych Klientów

Andrzej Bednarz
Technical Project Manager, BLStream

I met Magdalena Stróżyk on an intensive German course in my former company. Magda had fairly tough task of transforming us - a group of software engineers with only elementary German knowledge - into people able to communicate with German only speaking customers in just few months. Magda not only succeeded in that task, but also managed to keep the classes interesting, exciting and fun - which was rather unique experience. Thanks to her engagement and real passion, we stayed focused and attended the course with big pleasure.
When I changed my company and we wanted to arrange German classes, Magda was the first teacher we called. It won't be therefore a surprise that I highly recommended Magda as a fully professional, first-class German teacher.

Matthias Neubert
Südzucker Polska, Wrocław

Die Qualität der internen Kommunikation unter den Mitarbeiter ist für die Südzucker Polska S.A. eines von mehreren Elementen, um einen langfristigen Unternehmenserfolg zu sichern. Eine gemeinsame Sprache – Polnisch – ist hierfür Voraussetzung. Darüber hinaus unterstützt das aktive Sprechen der Sprache den persönlichen Kontakt mit den Einheimischen und setzt neue Impulse.
Für das Erlernen der polnischen Sprache fand ich eine sehr kompetente Lehrerin – Frau Magdalena Stróżyk. Sie brachte Professionalität, Kreativität, aber auch ein entsprechendes Maß an Loyalität und Flexibilität in den mehrjährigen individuellen Sprachkurs ein. Nicht selten wurden die sprachlichen Nuancen genau „auseinander genommen“, der Unterricht war dennoch stets locker. Ihrer konsequente Art war u.a. ein Garant für mein heutiges gutes polnisches Sprachniveau. Bardzo za to Pani Stróżyk dziękuję.

Ken Laboda
Chicago, Illinois USA

Magdalena Strozyk was my Polish instructor for about two years. As an English speaking American, I spoke no Polish words before our weekly lessons, but I was able to quickly begin speaking basic Polish words after just a few sessions. After my two years of Polish lessons with Magdalena, I was able to hold ongoing conversations, read and write in Polish comfortably.
Magdalena is an exceptionally talented language instructor has a unique ability to motivate her students to study and learn another language. I am very fortunate and grateful to have taken Polish lessons such a dedicated language instructor, Magdalena Strozyk.

Adam Sas
Senior Software Engineer, Wrocław

I would like to strongly recommend Mrs Magdalena Stróżyk as a German tutor with great language, organizational and motivating skills.
Mrs Magdalena Stróżyk was my German tutor from October 2011 till July 2012. She was leading German course for a group of about 10 employees of my former corporation. I was a member of that group. The course was planned for 1 year and had two aims: improving attendees' verbal skills used in everyday project work and preparing them to pass German Certificate C1 issued by Goethe Institute. Having taken part in that high quality course I have passed the aforementioned exam achieving grade 'good'.
Mrs Stróżyk is a well organized and aim oriented person. She started the course with a presentation of the lessons' plan for the whole year and then, having gathered expectations and feedback from the group, tailored it accordingly. Throughout the course she constantly emphasised elements useful both in our everyday project work and the ones needed to achieve good results in the exam. Within given time constraints, she managed to prioritize the topics so that the group could be taught skills essential to pass the exam. She was always punctual and well prepared for the lesson whereas the subjects were presented in an interesting form. Finally Mrs Stróżyk is a very passionate and energetic person. She uses those skills to involve the group in lesson and motivate it to work hard and be active.
Having taken part in numerous foreign language courses (English, German, French) both in state and in private schools, I find Mrs Stróżyk one of the best tutors. I can recommend her to everyone who values one's time and want to invest it in learning German in an efficient and interesting way.

Jadwiga Mitek
Dyrektor Zespołu Szkół w Jelczu-Laskowicach, uczestniczka projektu POKL

W 2013 roku uczestniczyłam w kursie języka angielskiego organizowanym przez firmę ProContact w ramach projektu unijnego.
Terminy prowadzonych zajęć zostały ustalone po konsultacji z uczestnikami kursu. To ważne, ponieważ większość grupy stanowiły osoby czynne zawodowo, a spotykaliśmy się dwa razy w tygodniu.
Szkolenie prowadziła Pani Karolina Jągowska, która do wszystkich zajęć była doskonale przygotowana. Oprócz podręcznika i jego obudowy metodycznej, wykorzystywała dodatkowo przygotowane przez siebie pomoce dydaktyczne. Życzliwość i stosowane przez panią Jągowską metody aktywizowały nas do intensywnej pracy, co zaowocowało dobrze zdanym egzaminem końcowym.

Łukasz Gołębiewski
Senior Software Developer w BLStream

Magdalena prepared me to the C1 German certification exam. She has excellent teaching skills and knows modern teaching methods which allowed me to make significant progress in learning of this language. It showed during contacts with German customers where I was able to express my thoughts more easily. I would be happy to work with Magdalena again and I would recommend her to anyone wanting to improve their knowledge of the German language.

Jadwiga Frąckowiak
Uczestniczka projektu POKL

Pani Karolina Jągowska prowadząca lekcje języka angielskiego jest znakomitym nauczycielem. Potrafi przekazać materiał swoim słuchaczom. Zajęcia prowadziła bardzo ciekawie, zachęcając swoich uczniów do czynnego udziału w lekcjach.

Jessica J. Lockhart
Certified personal and professional coach, nauka języka polskiego w trakcie pobytu we Wrocławiu

Magdalena is a very capable and professional Polish teacher who prepares her lessons carefully and with the utmost interest. She is always on time and comes ready to each class. Magdalena has quite a lot of resources and can adapt her lessons to different age groups and levels of knowledge. All in all, Magdalena is a very efficient Polish teacher.

Krzysztof Korzonkowski
Knowledge Manager

I'm happy to have the possibility to recommend Magda as the language teacher.
As former student of Magda I appreciate specially her ability in clearly explaining even the most complex grammar structures.
Lessons with Magda were very effective due to her approach to students. She had individual approach to every specific situation and challenges faced by students.
Due to very good atmosphere and clear communication we had the opportunity to train and test our vocabulary and grammar knowledge, to see our progress, improve our pronunciation, syntax and test our language knowledge in realistic dialogs, with original texts. Another advantage was ability to learn about culture, customs and ways of communication.

Kamil Goliński
Software Engineer

I can honestly recommend Magda. First of all I wouldn't be able to pass certification exam Goethe-Zertifikat C1 without Magdalena's help. I could meet Magda as excellent teacher of German. Magda helped me to structure my knowledge of German. Summing up: in order for your German language course to be a success, you absolutely have to participate in a group where Magda is the teacher!

Łukasz Łaszkiewicz
Technical Architect

I had a pleasure to be taught by Magda for three months during an intensive German course. Due to her creativity along with language proficiency I could have reactivated my German language skills and join the international development team smoothly. Magda's engagement in preparation the challenging tasks for us combined with a huge sense of humor and very positive attitude made this time unforgettable :-) Highly recommended!

Marta Bąk
Uczestniczka projektu POKL

Firma ProContact Magdalena Stróżyk przeprowadziła szkolenie w ramach projektu "Gmina Jelcz-Laskowice: Chcemy się uczyć języków" od marca do czerwca 2013 roku. Szkolenie, w którym brałam udział zaspokoił moje potrzeby związane z nauką języka angielskiego. Szkolenie było odpowiednio od początku do końca zorganizowane, we wcześniej zaplanowanym i uzgodnionym terminie. Muszę podkreślić, iż zajęcia przeprowadzone przez pana Tomasza Budkowskiego były bardzo dobrze dostosowane do poziomu i wiedzy każdego z uczestnika. Lekcje odznaczały się odpowiednim przygotowaniem oraz zaangażowaniem nauczyciela. Jestem wdzięczna firmie ProContact Magdalena Stróżyk za zorganizowanie szkoleń w moim mieście oraz liczę na dalszą współpracę.

Anna Serafin-Gołębiowska
Uczestniczka projektu POKL

W 2013 roku, od marca do czerwca uczestniczyłam w szkoleniu z języka angielskiego prowadzonym przez firmę ProContact Magdalena Stróżyk w ramach projektu „Gmina Jelcz-Laskowice: Chcemy się uczyć języków”, POKL.09.05.00-02-244/12, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich w Jelczu-Laskowicach.
Szkolenie odbyło się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jelczu-Laskowicach. Kurs był bardzo dobrze zorganizowany, uczestnicy szkolenia zostali podzieleni według kompetencji językowych, sala lekcyjna była wyposażona w tablicę multimedialną, kamerę, laptop. Kursanci otrzymali podręczniki, ćwiczenia, słowniki i inne pomoce. W mojej grupie zajęcia prowadziła pani Karolina Jągowska, nauczycielka z pasją, świetnie przygotowana merytorycznie i metodycznie. Na zajęciach wykorzystywaliśmy pomoce dydaktyczne, w jakie wyposażona była sala lekcyjna. Lektorka przygotowywała również swoje pomoce: fiszki, zdjęcia i obrazki, które opisywaliśmy, scenariusze różnych sytuacji, w których uczyliśmy się reagować używając języka angielskiego. Stosowała zróżnicowane metody nauczania. Zawsze była przygotowana merytorycznie i metodycznie do prowadzenia zajęć lekcyjnych. Na zajęciach panowała atmosfera intensywnej pracy, życzliwości i głębokiego zainteresowania przerabianym tematem, co w rezultacie za skutkowało pozytywnym wynikiem testu końcowego.
Jestem zadowolona z ukończenia szkolenia z języka angielskiego. W związku z tym polecam, osobom zainteresowanym nauką języka angielskiego, szkolenia organizowane przez firmę ProContact.