ProContact: szkolenia i projekty

O firmie

ProContact działa od 2005 roku. Założycielką firmy jest Magdalena Stróżyk, której wielką pasją jest nauczanie języka niemieckiego. W roku 2005 ukończyła z wyróżnieniem studia germanistyczne na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego jak również zdobyła uprawnienia do nauczania języka polskiego jako obcego. Będąc studentką dwukrotnie wyjeżdżała na stypendia DAAD do Niemiec (Universität Duisburg-Essen i Universität Leipzig – studia doktoranckie).

Firma ProContact skupia się na dostarczaniu rozwiązań szkoleniowych z zakresu języków obcych dla osób dorosłych, głównie dla klientów biznesowych.

Oprócz kursów językowych działalność ProContact obejmuje również doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy na szkolenia (KFS, EFS i inne projekty unijne) oraz tłumaczenia symultaniczne.

Filozofia działania i metody

Celem nauki jest rzecz jasna komunikacja w języku obcym. Metody, które stosujemy w ProContact mają nas doprowadzić do tego celu. Nie chodzi jednak o to, by jedynie „jakoś się dogadać”. Naszą ambicją jest przekazanie naszym Klientom umiejętności językowych, które będą ich wizytówką w życiu prywatnym i zawodowym. Dbamy o rozwój poprawności wymowy i gramatyki oraz odpowiedni dobór słownictwa.

Na naszych zajęciach, niezależnie od ich formuły, kładziemy nacisk na:

  • wykorzystanie różnych metod i narzędzi audiowizualnych, tak, aby nauka nie nudziła, lecz sprawiała przyjemność, a także przynosiła widoczne efekty,
  • budowanie równowagi pomiędzy płynnością wypowiedzi a jej poprawnością, tak, aby nie zaniedbywać zagadnień gramatycznych przy jednoczesnym silnym wspieraniu komunikatywności,
  • koncentrację na kompetencjach i umiejętnościach, które będą kursantowi faktycznie potrzebne, tak, aby miał on poczucie, że jest w stanie w praktyce wykorzystać swoją znajomość języka wyniesioną z zajęć,
  • budowanie pozytywnej, dynamicznej i motywującej atmosfery na zajęciach.

Naszym najnowszym pomysłem jest nauka z lektorem 15 minut dziennie przez telefon lub Skype. W celu wdrożenia tej idei opracowaliśmy bardzo skuteczny program nauczania, u którego podstaw leżą długoletnie doświadczenia dydaktyczne naszego zespołu.

Przed rozpoczęciem współpracy z każdym Klientem przeprowadzamy analizę potrzeb szkoleniowych w zakresie języka obcego, ustalamy cele i wyznaczamy kamienie milowe w toku nauki, których osiąganie jest na bieżąco monitorowane przez naszych lektorów. Za dobór odpowiednich materiałów szkoleniowych dostosowanych do potrzeb danego Klienta odpowiada nasz Doradca Metodyczny.

Darmowa lekcja próbna

Zapraszamy do skorzystania z darmowej 30-minutowej lekcji próbnej. Prosimy o kontakt mailowy.
W treści wiadomości możesz określić język oraz jego szacowany poziom, ewentualnie preferowane dni i godziny lekcji próbnej.